User Tools

Site Tools


15261-santa-cec-lia-do-pav-o-la-gi

Santa Cecília do Pavão là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 110,2 km², dân số năm 2007 là 3732 người, mật độ 33,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15261-santa-cec-lia-do-pav-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)