User Tools

Site Tools


15312-santa-maria-das-barreiras-la-gi

Santa Maria das Barreiras là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 10330,17 km², dân số năm 2007 là 16078 người, mật độ 1,56 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15312-santa-maria-das-barreiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)