User Tools

Site Tools


15314-santa-maria-de-jetib-la-gi

Santa Maria de Jetibá là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 735,552 km², dân số năm 2007 là 32180 người, mật độ 43,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15314-santa-maria-de-jetib-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)