User Tools

Site Tools


15319-santa-maria-do-salto-la-gi

Santa Maria do Salto là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 442,101 km², dân số năm 2007 là 5724 người, mật độ 12,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15319-santa-maria-do-salto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)