User Tools

Site Tools


15321-santa-maria-madalena-la-gi

Santa Maria Madalena là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 815,591 km², dân số năm 2007 là 10200 người, mật độ 12,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15321-santa-maria-madalena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)