User Tools

Site Tools


15346-santa-rosa-la-gi

Santa Rosa là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 489,805 km², dân số năm 2007 là 64113 người, mật độ 130,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15346-santa-rosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)