User Tools

Site Tools


15355-santa-terezinha-de-itaipu-la-gi

Santa Terezinha de Itaipu là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 259,393 km², dân số năm 2007 là 20354 người, mật độ 82,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15355-santa-terezinha-de-itaipu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)