User Tools

Site Tools


15363-santana-da-vargem-la-gi

Santana da Vargem là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 172,729 km², dân số năm 2007 là 7092 người, mật độ 46,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15363-santana-da-vargem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)