User Tools

Site Tools


15373-santana-do-jacar-la-gi

Santana do Jacaré là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 107,445 km², dân số năm 2007 là 4532 người, mật độ 45 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15373-santana-do-jacar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)