User Tools

Site Tools


15378-santana-do-para-so-la-gi

Santana do Paraíso là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 275,529 km², dân số năm 2007 là 22765 người, mật độ 82,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15378-santana-do-para-so-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)