User Tools

Site Tools


15380-santana-do-riacho-la-gi

Santana do Riacho là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 676,76 km², dân số năm 2007 là 4159 người, mật độ 5,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15380-santana-do-riacho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)