User Tools

Site Tools


15384-santander-la-gi

Santander có thể đề cập đến:

  • Santander, Cantabria, một thành phố cảng biển và là thủ phủ của cộng đồng tự trị Cantabria ở bờ biển phía bắc của Tây Ban Nha
  • Santander (tỉnh), một tỉnh của Colombia.
15384-santander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)