User Tools

Site Tools


15396-santo-angelo-la-gi

Santo Angelo là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 680,5 km², dân số năm 2007 là 80117 người, mật độ 117,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15396-santo-angelo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)