User Tools

Site Tools


15409-santo-ant-nio-do-grama-la-gi

Santo Antônio do Grama là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 130 km², dân số năm 2007 là 4241 người, mật độ 32,62 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15409-santo-ant-nio-do-grama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)