User Tools

Site Tools


15417-santo-ant-nio-do-para-so-la-gi

Santo Antônio do Paraíso là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 165,904 km², dân số năm 2007 là 2361 người, mật độ 14,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15417-santo-ant-nio-do-para-so-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)