User Tools

Site Tools


15419-santo-ant-nio-do-retiro-la-gi

Santo Antônio do Retiro là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 796,872 km², dân số năm 2007 là 6817 người, mật độ 9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15419-santo-ant-nio-do-retiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)