User Tools

Site Tools


15428-santo-est-v-o-la-gi

Santo Estêvão là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 365,141 km², dân số năm 2007 là 44163 người, mật độ 120,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15428-santo-est-v-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)