User Tools

Site Tools


15485-saropogon-abbreviatus-la-gi

Saropogon abbreviatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. abbreviatus
Danh pháp hai phần
Saropogon abbreviatus
Johnson, 1903

Saropogon abbreviatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon abbreviatus được Johnson miêu tả năm 1903.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon abbreviatus tại Wikispecies
15485-saropogon-abbreviatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)