User Tools

Site Tools


15486-saropogon-carbonarius-la-gi

Saropogon carbonarius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. carbonarius
Danh pháp hai phần
Saropogon carbonarius
Philippi, 1865

Saropogon carbonarius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon carbonarius được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon carbonarius tại Wikispecies
15486-saropogon-carbonarius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)