User Tools

Site Tools


15488-saropogon-combustus-la-gi

Saropogon combustus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. combustus
Danh pháp hai phần
Saropogon combustus
Loew, 1874

Saropogon combustus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon combustus được Loew miêu tả năm 1874.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon combustus tại Wikispecies
15488-saropogon-combustus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)