User Tools

Site Tools


15489-saropogon-comosus-la-gi

Saropogon comosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. comosus
Danh pháp hai phần
Saropogon comosus
Loew, 1869

Saropogon comosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon comosus được Loew miêu tả năm 1869.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon comosus tại Wikispecies
15489-saropogon-comosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)