User Tools

Site Tools


15491-saropogon-dasynotus-la-gi

Saropogon dasynotus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. dasynotus
Danh pháp hai phần
Saropogon dasynotus
Loew, 1871

Saropogon dasynotus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon dasynotus được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon dasynotus tại Wikispecies
15491-saropogon-dasynotus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)