User Tools

Site Tools


15492-saropogon-ehrenbergii-la-gi

Saropogon ehrenbergii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. ehrenbergii
Danh pháp hai phần
Saropogon ehrenbergii
Loew, 1851

Saropogon ehrenbergii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon ehrenbergii được Loew miêu tả năm 1851. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon ehrenbergii tại Wikispecies
15492-saropogon-ehrenbergii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)