User Tools

Site Tools


15493-saropogon-flavofacialis-la-gi

Saropogon flavofacialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. flavofacialis
Danh pháp hai phần
Saropogon flavofacialis
Hull, 1956

Saropogon flavofacialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon flavofacialis được Hull miêu tả năm 1956.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon flavofacialis tại Wikispecies
15493-saropogon-flavofacialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)