User Tools

Site Tools


15494-saropogon-fraternus-la-gi

Saropogon fraternus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. fraternus
Danh pháp hai phần
Saropogon fraternus
Bigot, 1878

Saropogon fraternus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon fraternus được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon fraternus tại Wikispecies
15494-saropogon-fraternus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)