User Tools

Site Tools


15496-saropogon-gayi-la-gi

Saropogon gayi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. gayi
Danh pháp hai phần
Saropogon gayi
Macquart, 1838

Saropogon gayi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon gayi được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon gayi tại Wikispecies
15496-saropogon-gayi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)