User Tools

Site Tools


15497-saropogon-geniculatus-la-gi

Saropogon geniculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. geniculatus
Danh pháp hai phần
Saropogon geniculatus
Loew, 1869

Saropogon geniculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon geniculatus được Loew miêu tả năm 1869. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon geniculatus tại Wikispecies
15497-saropogon-geniculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)