User Tools

Site Tools


15499-saropogon-jucundus-la-gi

Saropogon jucundus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. jucundus
Danh pháp hai phần
Saropogon jucundus
(Wulp, 1872)

Saropogon jucundus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon jucundus được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon jucundus tại Wikispecies
15499-saropogon-jucundus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)