User Tools

Site Tools


15501-saropogon-leucocephalus-la-gi

Saropogon leucocephalus
Asilidae fg21.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. leucocephalus
Danh pháp hai phần
Saropogon leucocephalus
(Meigen, 1820)

Saropogon leucocephalus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon leucocephalus được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Saropogon leucocephalus tại Wikimedia Commons
15501-saropogon-leucocephalus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)