User Tools

Site Tools


15502-saropogon-luctuosus-la-gi

Saropogon luctuosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. luctuosus
Danh pháp hai phần
Saropogon luctuosus
(Wiedemann, 1820)

Saropogon luctuosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon luctuosus được Wiedemann miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon luctuosus tại Wikispecies
15502-saropogon-luctuosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)