User Tools

Site Tools


15503-saropogon-luteus-la-gi

Saropogon luteus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. luteus
Danh pháp hai phần
Saropogon luteus
Coquillett, 1904

Saropogon luteus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon luteus được Coquillett miêu tả năm 1904.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon luteus tại Wikispecies
15503-saropogon-luteus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)