User Tools

Site Tools


15504-saropogon-megriensis-la-gi

Saropogon megriensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. megriensis
Danh pháp hai phần
Saropogon megriensis
Richter, 1966

Saropogon megriensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon megriensis được Richter miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon megriensis tại Wikispecies
15504-saropogon-megriensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)