User Tools

Site Tools


15505-saropogon-melampygus-la-gi

Saropogon melampygus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. melampygus
Danh pháp hai phần
Saropogon melampygus
(Loew, 1851)

Saropogon melampygus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon melampygus được Loew miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon melampygus tại Wikispecies
15505-saropogon-melampygus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)