User Tools

Site Tools


15506-saropogon-nigronastutus-la-gi

Saropogon nigronastutus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. nigronastutus
Danh pháp hai phần
Saropogon nigronastutus
Bigot, 1878

Saropogon nigronastutus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon nigronastutus được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon nigronastutus tại Wikispecies
15506-saropogon-nigronastutus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)