User Tools

Site Tools


15508-saropogon-perniger-la-gi

Saropogon perniger
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. perniger
Danh pháp hai phần
Saropogon perniger
Schiner, 1868

Saropogon perniger là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon perniger được Schiner miêu tả năm 1868.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon perniger tại Wikispecies
15508-saropogon-perniger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)