User Tools

Site Tools


15509-saropogon-pittoproctus-la-gi

Saropogon pittoproctus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. pittoproctus
Danh pháp hai phần
Saropogon pittoproctus
Loew, 1873

Saropogon pittoproctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon pittoproctus được Loew miêu tả năm 1873. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon pittoproctus tại Wikispecies
15509-saropogon-pittoproctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)