User Tools

Site Tools


15510-saropogon-platynotus-la-gi

Saropogon platynotus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. platynotus
Danh pháp hai phần
Saropogon platynotus
(Loew, 1847)

Saropogon platynotus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon platynotus được Loew miêu tả năm 1847. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon platynotus tại Wikispecies
15510-saropogon-platynotus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)