User Tools

Site Tools


15511-saropogon-punctipennis-la-gi

Saropogon punctipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. punctipennis
Danh pháp hai phần
Saropogon punctipennis
Frey, 1958

Saropogon punctipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon punctipennis được Frey miêu tả năm 1958.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon punctipennis tại Wikispecies
15511-saropogon-punctipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)