User Tools

Site Tools


15512-saropogon-rufipes-la-gi

Saropogon rufipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. rufipes
Danh pháp hai phần
Saropogon rufipes
(Gimmerthal, 1847)

Saropogon rufipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon rufipes được Gimmerthal miêu tả năm 1847. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon rufipes tại Wikispecies
15512-saropogon-rufipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)