User Tools

Site Tools


15514-saropogon-thailandensis-la-gi

Saropogon thailandensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. thailandensis
Danh pháp hai phần
Saropogon thailandensis
Tomasovic & Grootaert, 2003

Saropogon thailandensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon thailandensis được Tomosovic & Grootaert miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon thailandensis tại Wikispecies
15514-saropogon-thailandensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)