User Tools

Site Tools


15515-saropogon-trispiculum-la-gi

Saropogon trispiculum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. trispiculum
Danh pháp hai phần
Saropogon trispiculum
Tomosovic, 2005

Saropogon trispiculum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon trispiculum được Tomosovic miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon trispiculum tại Wikispecies
15515-saropogon-trispiculum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)