User Tools

Site Tools


15517-saropogon-weissi-la-gi

Saropogon weissi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Saropogon
Loài (species) S. weissi
Danh pháp hai phần
Saropogon weissi
Bezzi, 1911

Saropogon weissi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Saropogon weissi được Bezzi miêu tả năm 1911.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Saropogon weissi tại Wikispecies
15517-saropogon-weissi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)