User Tools

Site Tools


15524-satanas-minor-la-gi

Satanas minor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Satanas
Loài (species) S. minor
Danh pháp hai phần
Satanas minor
(Portschinsky, 1887)

Satanas minor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Satanas minor được Portschinsky miêu tả năm 1887. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Satanas minor tại Wikispecies
15524-satanas-minor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)