User Tools

Site Tools


15543-scaphiophryne-la-gi

Scaphiophryne là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 10 loài và 30% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Scaphiophryne boribory Vences, Raxworthy, Nussbaum & Glaw, 2003
 • Scaphiophryne brevis (Grandidier, 1872)
 • Scaphiophryne calcarata Mocquard, 1895
 • Scaphiophryne gottlebei Busse & Böhme, 1992
 • Scaphiophryne madagascariensis Boulenger, 1882
 • Scaphiophryne marmorata (Boulenger, 1882)
 • Scaphiophryne matsoko Raselimanana, Raxworthy, Andreone, Glaw & Vences, 2014
 • Scaphiophryne menabensis Glos, Glaw, and Vences, 2005
 • Scaphiophryne spinosa Steindachner, 1882
 • Dữ liệu liên quan tới Scaphiophryne tại Wikispecies
 • “Microhylidae”. AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. [web application]. Berkeley, California: AmphibiaWeb. 2016. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2016. 
 • Frost, Darrel R. (2016). “Scaphiophryne Boulenger, 1882”. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. American Museum of Natural History. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2016. 
15543-scaphiophryne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)