User Tools

Site Tools


15545-scarthyla-la-gi

Scarthyla
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Scarthyla
Duellman & de Sá, 1988

Scarthyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura.

Chi này có 2 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1][2]

  • Scarthyla goinorum (Bokermann, 1962)
  • Scarthyla vigilans (Solano, 1971)
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  2. ^ Frost, Darrel R. (2013). “Scarthyla Duellman and de Sá, 1988”. Amphibian Species of the World 5.6, an Online Reference. American Museum of Natural History. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2013. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scarthyla tại Wikispecies
  • Duellman & de Sá, 1988: A new genus and species of South American hylid frog with a highly modified tadpole. Tropical Zoology, vol. 1, tr. 117–136
  • Scarthyla tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Scarthyla tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
15545-scarthyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)