User Tools

Site Tools


15555-scleropogon-lugubris-la-gi

Scleropogon lugubris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Scleropogon
Loài (species) S. lugubris
Danh pháp hai phần
Scleropogon lugubris
Williston, 1901

Scleropogon lugubris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Scleropogon lugubris được Williston miêu tả năm 1901.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scleropogon lugubris tại Wikispecies
15555-scleropogon-lugubris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)