User Tools

Site Tools


15557-scleropogon-subulatus-la-gi

Scleropogon subulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Scleropogon
Loài (species) S. subulatus
Danh pháp hai phần
Scleropogon subulatus
(Wiedemann, 1828)

Scleropogon subulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Scleropogon subulatus được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scleropogon subulatus tại Wikispecies
15557-scleropogon-subulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)