User Tools

Site Tools


15558-scolecomorphus-la-gi

Scolecomorphus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Gymnophiona
Họ (familia) Scolecomorphidae
Chi (genus) Scolecomorphus
Nussbaum, 1985
Danh pháp đồng nghĩa
  • Bdellophis Boulenger, 1895

Scolecomorphus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Scolecomorphidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 3 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  • Scolecomorphus kirkii Boulenger, 1883
  • Scolecomorphus uluguruensis Barbour & Loveridge, 1928
  • Scolecomorphus vittatus (Boulenger, 1895)
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Boulenger, 1883: Description of a new genus of Coeciliae. Annals and Magazine of Natural History, ser. 5, vol. 11, tr. 48 (texte intégral).
  • Tham khảo Animal Diversity Web : Scolecomorphus (tiếng Anh)
  • Scolecomorphus tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Scolecomorphus tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
15558-scolecomorphus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)