User Tools

Site Tools


15568-scylaticodes-chilensis-la-gi

Scylaticodes chilensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Scylaticodes
Loài (species) S. chilensis
Danh pháp hai phần
Scylaticodes chilensis
Macquart, 1850

Scylaticodes chilensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Scylaticodes chilensis được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scylaticodes chilensis tại Wikispecies
15568-scylaticodes-chilensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)