User Tools

Site Tools


15569-scylaticodes-lugens-la-gi

Scylaticodes lugens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Scylaticodes
Loài (species) S. lugens
Danh pháp hai phần
Scylaticodes lugens
Philippi, 1865

Scylaticodes lugens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Scylaticodes lugens được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scylaticodes lugens tại Wikispecies
15569-scylaticodes-lugens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)